تصاویر اعتراض خوزستانی ها در حمایت از کارون

چند روزی در صدر اخبار فضای مجازی تلاش برای نجات کارون دهان به دهان می چرخد.

هزاران نفر از سراسر خوزستان به صورت خودجوش آمدند. زنجیره مردمی در فاصله پل هفتم تا پل سوم از ساعت ۴ بعد از ظهر کم کم شکل گرفت و تا ساعت ۷ ادامه داشت. دوستداران کارون در آرامش با پلاکاردهایی که در دست داشتند اعتراض خود را به انتقال آب نشان دادند: «کلنا لِکارون»؛ «اصفهان نصف جهان، خوزستان کل جهان»؛ «کارون خط الأحمر»؛ «کارون را نجات می دهیم»؛ «نطالب الحکومه به عدم بناء السدود» و…

همه برای یک چیز آمده بودند. همه یک شعار داشتند: «نجات کارون» هزاران نفر از سراسر خوزستان به صورت خودجوش آمدند. زنجیره مردمی در فاصله پل هفتم تا پل سوم از ساعت ۱۶ کم کم شکل گرفت و تا ساعت ۱۹ ادامه داشت.

 تصاویر اعتراض خوزستانی ها در حمایت از کارون

15006_497

15016_507

15030_650

15032_252

15035_153

karoun 2

karoun 13

karoun 19

 

منبع: آژانس خبری خوزستان (خوزنا)

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: