بیا تا با قایق بریم جاهای خیلی قشنگ (تصاویر)

مجله مراحم: توماس فورمانک، کایاک سوار۴۱ ساله نروژی، عکس های زیبایی در حین قایق سواری از طبیعت اطراف می گیرد و بر روی اینستاگرام خود قرار می دهد. با هم نگاهی می اندازیم به این تصاویر جالب توجه این ورزشکار هنرمند.

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/10/06/4/1859667.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/06/4/1859664.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/06/4/1859665.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/06/4/1859666.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/06/4/1859669.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/06/4/1859675.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/06/4/1859676.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/06/4/1859677.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/06/4/1859678.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/06/4/1859681.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/06/4/1859682.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/06/4/1859685.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/06/4/1859686.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/06/4/1859683.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/06/4/1859684.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/06/4/1859679.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: