تصاویری از حال و هوای عید قربان در سراسر جهات

مجله مراحم: هرچند وقوع فاجعه منا در روز عید قربان، جهان اسلام را در غم و اندوه فرو برده، اما مسلمانان سراسر جهان، مطابق رسم دیرین، در این روز عید بندگی را جشن گرفتند.

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1847784.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1847811.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1847790.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1847792.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1847797.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1847801.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1847785.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1847783.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1847786.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1847796.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1847791.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1847788.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1847779.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1847787.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: