عکس های ناب از برداشت زعفران

مجله مراحم: آغاز برداشت زعفران از مزارع کشاورزی در منطقه زاوه تربت حیدریه.

 

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/11/03/4/1892687.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/11/03/4/1892684.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/11/03/4/1892688.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/11/03/4/1892690.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/11/03/4/1892691.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/11/03/4/1892692.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/11/03/4/1892695.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/11/03/4/1892696.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/11/03/4/1892699.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/11/03/4/1892701.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/11/03/4/1892707.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/11/03/4/1892683.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: