عکس هایی از سطح کره ماه

مجله مراحم: این عکس های منحصر به فرد که از آرشیو ماموریت آپولو انتخاب شده، بیش از چهل سال قبل از سطح کره ماه گرفته شده است.

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/10/03/4/1855946.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/03/4/1855944.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/03/4/1855948.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/03/4/1855954.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/03/4/1855957.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/03/4/1855958.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/03/4/1855961.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/03/4/1855960.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/03/4/1855966.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/03/4/1855964.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/03/4/1855967.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/03/4/1855963.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/03/4/1855956.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: