عکس های برنده شده در مسابقات عکاسی سی ینا

مجله مراحم: در اولین دوره مسابقه بین المللی عکاسی سی ینا، که بزرگترین رقابت عکاسی ایتالیا به شمار می رود، آثاری از بیش از ۱۰۰ کشور جهان شرکت داشتند.

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/11/01/4/1890225.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/11/01/4/1890227.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/11/01/4/1890223.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/11/01/4/1890226.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/11/01/4/1890224.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/11/01/4/1890230.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/11/01/4/1890234.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/11/01/4/1890229.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/11/01/4/1890232.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/11/01/4/1890231.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/11/01/4/1890233.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/11/01/4/1890222.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: