عکس: فروش بساط مصرف ماری جوانا در آمریکا

 

واشنگتن/ سیاتل/ بعد از قانونی شدن مصرف ماریجوانا در ایالت واشنگتن بساط فروش ابزار و آلات مصرف علف ماری جوانا در این شهر دیده می شود.

 

Photos: please stand marijuana in America

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: