جادوگری فوتوشاپ روی عکس‌های قدیمی را ببینید! (تصاویر)

مجله مراحم: یک هنرمند استرالیایی عکس هایی که در زمان جنگ جهانی اول گرفته شده را با هنر دیجیتال تبدیل به عکس های روز کرده.
 
 
مجله مراحم
 
 
تصاویر قدیمی و جادوی فوتوشاپ
 
 
تصاویر قدیمی و جادوی فوتوشاپ
 
 
تصاویر قدیمی و جادوی فوتوشاپ
 
 
تصاویر قدیمی و جادوی فوتوشاپ
 
تصاویر قدیمی و جادوی فوتوشاپ
تصاویر قدیمی و جادوی فوتوشاپ
 
تصاویر قدیمی و جادوی فوتوشاپ
تصاویر قدیمی
 
تصاویر قدیمی و جادوی فوتوشاپ
جادوی فوتوشاپ
 
تصاویر قدیمی و جادوی فوتوشاپ
 
 
تصاویر قدیمی و جادوی فوتوشاپ

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: