تصاویر: وداع خانواده سرتیپ حسین همدانی روی تابوت وی

وداع با پیکر سردار شهید حاج حسین همدانی

 

وداع با پیکر سردار شهید حاج حسین همدانی

http://media.isna.ir/content/1444488432656_arash+khamooshi+-18.JPG/4http://media.isna.ir/content/1444488431861_arash+khamooshi+-16.JPG/4http://media.isna.ir/content/1444488432500_arash+khamooshi+-17.JPG/4http://media.isna.ir/content/1444488426432_arash+khamooshi+-9.JPG/4http://media.isna.ir/content/1444488434325_arash+khamooshi+-20.JPG/4http://media.isna.ir/content/1444488426681_arash+khamooshi+-11.JPG/4

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: