تصاویر: خوش گذرونی رئیس مجلس بلژیک در اصفهان

رئیس مجلس سنای بلژیك در سفر یک روزه از اماکن و بناهای تاریخی اصفهان بازدید کرد.
 
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: