تصاویر: استقبال شیرازی‌ها از دو شهید گمنام

 

 

http://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/5/8/4910271_860.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/5/8/4910278_575.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/5/8/4910280_412.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/5/8/4910300_437.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/5/8/4910293_413.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/5/8/4910305_615.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: