تصاویر: اینجا هیروشیما است، ۷۰ سال بعد از نابودی با بمب اتم

مجله مراحم: تصاویری از شهر هیروشیمای ژاپن، هفتادو یک سال پس از حمله اتمی آمریکا…

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: