تصاویر داخل یک آتشفشان

۲ عکاس به نام «آندریو» و «لودا» از مناظری باورنکردنی و در این اواخر از آتشفشان فعال کامچاتکا عکس انداخته‌اند و آنها را به اشتراک گذاشته‌اند.

 

 

 

آتشفشان‌های کامچاتکا گروهی از آتشفشان‌های بزرگی در شبه جزیره کامچاتکا در روسیه هستند که بیش از ۳۰۰ آتشفشان در این شبه جزیره شناسایی شده است و در حال حاضر ۲۹ آتشفشان فعال هستند.

 

این تصاویر زیبایی و قدرت خالق بزرگ طبیعت را نشان می‌دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: