تصاویر: ساخت مجسمه‌های جالب با جوراب‌های زنانه

رزا ورلوپ ، هنرمند هلندی مجسمه های عجیب و غریبی با جوراب های زنانه خلق می کند. او هزاران جوراب زنانه استفاده شده را جمع آوری کرده، و از آنها اشکال مختلف انسان را می سازد. آثار عجیب این هنرمند را که از نظز بیشتر مردم زشت هستند، 

 

مجسمه سازی با جوراب,چهره سازی با جوراب,ساخت اشکال زیبا با جوراب زنانه,ساخت تندیس با جوراب های زنانه,ساخت مجسمه های زیبا با جوراب های زنانه

مجسمه سازی با جوراب,چهره سازی با جوراب,ساخت اشکال زیبا با جوراب زنانه,ساخت تندیس با جوراب های زنانه,ساخت مجسمه های زیبا با جوراب های زنانه

مجسمه سازی با جوراب,چهره سازی با جوراب,ساخت اشکال زیبا با جوراب زنانه,ساخت تندیس با جوراب های زنانه,ساخت مجسمه های زیبا با جوراب های زنانه

مجسمه سازی با جوراب,چهره سازی با جوراب,ساخت اشکال زیبا با جوراب زنانه,ساخت تندیس با جوراب های زنانه,ساخت مجسمه های زیبا با جوراب های زنانه

مجسمه سازی با جوراب,چهره سازی با جوراب,ساخت اشکال زیبا با جوراب زنانه,ساخت تندیس با جوراب های زنانه,ساخت مجسمه های زیبا با جوراب های زنانه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: