تصاویر مردی که ۲۰۰ کیلو وزن کم کرد

مردی که میبینید بیش از ۳۰۰ کیلوگرم وزن داشت. ۲۰۰ کیلو وزن کم کرده و بعد از لاغر شدن ۱۵ کیلو  پوست های اضافه اش توسط جراحان پلاستیک برداشته شده است.

لاغر شدن , وزن کم کردن , 200 کیلو وزن کم کردن لاغر شدن , وزن کم کردن , 200 کیلو وزن کم کردنلاغر شدن , وزن کم کردن , 200 کیلو وزن کم کردنلاغر شدن , وزن کم کردن , 200 کیلو وزن کم کردنلاغر شدن , وزن کم کردن , 200 کیلو وزن کم کردنلاغر شدن , وزن کم کردن , 200 کیلو وزن کم کردنلاغر شدن , وزن کم کردن , 200 کیلو وزن کم کردنلاغر شدن , وزن کم کردن , 200 کیلو وزن کم کردن

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: