تصاویری از بزرگترین عَلَم در تهران!

بدعت گذاری در برپایی مجالس عزاداری حسینی این روزها به ساخت نمادها و ادوات عزاداری نیز سرایت کرده است. در حالی که بر اساس عرف در ساخت علامت برای هیئات عزاداری، ساخت نمادهایی تا حداکثر ۱۵ تیغه دارای مفهوم بوده و نمادی معین به شمار می‌رود، ساخت علامت هایی با بیش از شصت تیغه بدعتی تازه در برپایی مجالس عزاداری است.

 

 

687583

  • بزرگترین علم تهران
  • بزرگترین علم تهران
  • بزرگترین علم تهران
  • بزرگترین علم تهران
  • بزرگترین علم تهران
  • بزرگترین علم تهران
  • بزرگترین علم تهران
  • بزرگترین علم تهران
  • بزرگترین علم تهران
  • بزرگترین علم تهران

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: