تصاویری جالب از ماورای واقعیت!

سوررئالیسم یا فراواقع گرایی، به معنای گرایش به ماورای واقعیت یا واقعیت برتر است. در این گزارش به تصاویر هنری خلق شده به این سبک نگاهی می اندازیم.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: