تصاویر: مرحله عبور از رودخانه مسابقات نظامی

دور دوم از مسابقات رشته کوهستان (عبور از رودخانه) از مسابقات نظامی روسیه، با حضور تکاوران ایرانی صبح امروز برگزار شد.
 
 
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: