تصاویر: تیپ متفاوت ترانه علیدوستی در جشنواره کن ۲۰۱۶

عوامل فیلم سینمایی “فروشنده” جدیدترین اثر اصغر فرهادی بر روی فرش قرمز جشنواره فیلم کن حاضر شدند.
 
مجله مراحم: ترانه علیدوستی و شهاب حسینی به همراه اصغر فرهادی برای فیلم سینمایی “فروشنده” جدیدترین اثر اصغر فرهادی بر روی فرش قرمز جشنواره فیلم کن فرانسه حاضر شدند.
 
 
ترانه علیدوستی در جشنواره کن 2016,بازیگران ایرانی در جشنواره کن 2016, تیپ ترانه علیدوستی در جشنواره کن 2016, عکس اصغر فرهادی در جشنواره کن, عکس شهاب حسینی در جشنواره کن 2016, عکس فرش قرمز فیلم فروشنده در جشنواره کن, عکس خفن بازیگران زن و مرد ایرانی,اخبار
 
ترانه علیدوستی در جشنواره کن 2016,بازیگران ایرانی در جشنواره کن 2016, تیپ ترانه علیدوستی در جشنواره کن 2016, عکس اصغر فرهادی در جشنواره کن, عکس شهاب حسینی در جشنواره کن 2016, عکس فرش قرمز فیلم فروشنده در جشنواره کن, عکس خفن بازیگران زن و مرد ایرانی,اخبار
 
ترانه علیدوستی در جشنواره کن 2016,بازیگران ایرانی در جشنواره کن 2016, تیپ ترانه علیدوستی در جشنواره کن 2016, عکس اصغر فرهادی در جشنواره کن, عکس شهاب حسینی در جشنواره کن 2016, عکس فرش قرمز فیلم فروشنده در جشنواره کن, عکس خفن بازیگران زن و مرد ایرانی,اخبار
 
ترانه علیدوستی در جشنواره کن 2016,بازیگران ایرانی در جشنواره کن 2016, تیپ ترانه علیدوستی در جشنواره کن 2016, عکس اصغر فرهادی در جشنواره کن, عکس شهاب حسینی در جشنواره کن 2016, عکس فرش قرمز فیلم فروشنده در جشنواره کن, عکس خفن بازیگران زن و مرد ایرانی,اخبار
 
ترانه علیدوستی در جشنواره کن 2016,بازیگران ایرانی در جشنواره کن 2016, تیپ ترانه علیدوستی در جشنواره کن 2016, عکس اصغر فرهادی در جشنواره کن, عکس شهاب حسینی در جشنواره کن 2016, عکس فرش قرمز فیلم فروشنده در جشنواره کن, عکس خفن بازیگران زن و مرد ایرانی,اخبار
 
ترانه علیدوستی در جشنواره کن 2016,بازیگران ایرانی در جشنواره کن 2016, تیپ ترانه علیدوستی در جشنواره کن 2016, عکس اصغر فرهادی در جشنواره کن, عکس شهاب حسینی در جشنواره کن 2016, عکس فرش قرمز فیلم فروشنده در جشنواره کن, عکس خفن بازیگران زن و مرد ایرانی,اخبار
 
ترانه علیدوستی در جشنواره کن 2016,بازیگران ایرانی در جشنواره کن 2016, تیپ ترانه علیدوستی در جشنواره کن 2016, عکس اصغر فرهادی در جشنواره کن, عکس شهاب حسینی در جشنواره کن 2016, عکس فرش قرمز فیلم فروشنده در جشنواره کن, عکس خفن بازیگران زن و مرد ایرانی,اخبار
 
ترانه علیدوستی در جشنواره کن 2016,بازیگران ایرانی در جشنواره کن 2016, تیپ ترانه علیدوستی در جشنواره کن 2016, عکس اصغر فرهادی در جشنواره کن, عکس شهاب حسینی در جشنواره کن 2016, عکس فرش قرمز فیلم فروشنده در جشنواره کن, عکس خفن بازیگران زن و مرد ایرانی,اخبار
 
ترانه علیدوستی در جشنواره کن 2016,بازیگران ایرانی در جشنواره کن 2016, تیپ ترانه علیدوستی در جشنواره کن 2016, عکس اصغر فرهادی در جشنواره کن, عکس شهاب حسینی در جشنواره کن 2016, عکس فرش قرمز فیلم فروشنده در جشنواره کن, عکس خفن بازیگران زن و مرد ایرانی,اخبار
 
ترانه علیدوستی در جشنواره کن 2016,بازیگران ایرانی در جشنواره کن 2016, تیپ ترانه علیدوستی در جشنواره کن 2016, عکس اصغر فرهادی در جشنواره کن, عکس شهاب حسینی در جشنواره کن 2016, عکس فرش قرمز فیلم فروشنده در جشنواره کن, عکس خفن بازیگران زن و مرد ایرانی,اخبار
 
ترانه علیدوستی در جشنواره کن 2016,بازیگران ایرانی در جشنواره کن 2016, تیپ ترانه علیدوستی در جشنواره کن 2016, عکس اصغر فرهادی در جشنواره کن, عکس شهاب حسینی در جشنواره کن 2016, عکس فرش قرمز فیلم فروشنده در جشنواره کن, عکس خفن بازیگران زن و مرد ایرانی,اخبار
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: