تصاویر: گردباد وحشتناک در اوکلاهما – آمریکا

مقامات ایالت اکلاهما در آمریکا از جان باختن دست‌کم دو نفر در گردباده مهیب در این ایالت، تخریب خانه‌ها و واژگونی خودرو‌ها خبر دادند.
 
 
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/2/21/540709_486.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/2/21/540710_508.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/2/21/540711_133.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/2/21/540713_682.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/2/21/540717_121.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/2/21/540718_696.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/2/21/540720_459.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/2/21/540722_141.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: