تصاویر: وحشتناک ترین مسیر مدرسه

دانش آموزان منطقه «ژانگ جیوان» در جنوب چین برای مدرسه رفتن باید از یک نردبان چوبی و خطرناک که روی صخره ای به ارتفاع نزدیک به ۸۰۰ متر و با شیب ۹۰ درجه، بالا بروند.
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: