استقبال مردم کرمانشاه از حسن روحانی +تصاویر

رییس جمهور حسن روحانی صبح امروز یکشنبه به منظورانجام بیست ونهمین سفر استانی کاروان تدبیرو امید وارداستان کرمانشاه شد.
 
 
 
استقبال مردم کرمانشاه از حسن روحانی +تصاویر,عکس های استقبال مردم کرمانشاه از حسن روحانی,حسن روحانی در کرمانشاهاستقبال مردم کرمانشاه از حسن روحانی +تصاویر,عکس های استقبال مردم کرمانشاه از حسن روحانی,حسن روحانی در کرمانشاهhttp://cdn.isna.ir/d/2016/07/17/4/57319703.jpghttp://cdn.isna.ir/d/2016/07/17/4/57319702.jpghttp://cdn.isna.ir/d/2016/07/17/4/57319701.jpgاستقبال مردم کرمانشاه از حسن روحانی +تصاویر,عکس های استقبال مردم کرمانشاه از حسن روحانی,حسن روحانی در کرمانشاهاستقبال مردم کرمانشاه از حسن روحانی +تصاویر,عکس های استقبال مردم کرمانشاه از حسن روحانی,حسن روحانی در کرمانشاهاستقبال مردم کرمانشاه از حسن روحانی +تصاویر,عکس های استقبال مردم کرمانشاه از حسن روحانی,حسن روحانی در کرمانشاهhttp://cdn.isna.ir/d/2016/07/17/4/57319791.jpghttp://cdn.isna.ir/d/2016/07/17/4/57319708.jpghttp://cdn.isna.ir/d/2016/07/17/4/57319699.jpghttp://cdn.isna.ir/d/2016/07/17/4/57319790.jpgاستقبال مردم کرمانشاه از حسن روحانی +تصاویر,عکس های استقبال مردم کرمانشاه از حسن روحانی,حسن روحانی در کرمانشاه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: