تصاویر: استقبال از شهاب حسینی و اصغر فرهادی در فرودگاه امام

مراسم استقبال از اصغر فرهادي، شهاب حسینی و ترانه علیدوستی از عوامل فيلم «فروشنده» که موفق به کسب دو نخل طلا از جشنواره فیلم کن فرانسه شده بودند، بامداد جمعه در فرودگاه امام خميني تهران برگزار شد.
 
 
تصاویر: استقبال از شهاب حسینی و اصغر فرهادی در فرودگاه امام
تصاویر: استقبال از شهاب حسینی و اصغر فرهادی در فرودگاه امام
تصاویر: استقبال از شهاب حسینی و اصغر فرهادی در فرودگاه امام
تصاویر: استقبال از شهاب حسینی و اصغر فرهادی در فرودگاه امام
تصاویر: استقبال از شهاب حسینی و اصغر فرهادی در فرودگاه امام
تصاویر: استقبال از شهاب حسینی و اصغر فرهادی در فرودگاه امام
تصاویر: استقبال از شهاب حسینی و اصغر فرهادی در فرودگاه امام
تصاویر: استقبال از شهاب حسینی و اصغر فرهادی در فرودگاه امام
تصاویر: استقبال از شهاب حسینی و اصغر فرهادی در فرودگاه امام
تصاویر: استقبال از شهاب حسینی و اصغر فرهادی در فرودگاه امام
تصاویر: استقبال از شهاب حسینی و اصغر فرهادی در فرودگاه امام
تصاویر: استقبال از شهاب حسینی و اصغر فرهادی در فرودگاه امام
تصاویر: استقبال از شهاب حسینی و اصغر فرهادی در فرودگاه امام
تصاویر: استقبال از شهاب حسینی و اصغر فرهادی در فرودگاه امام
تصاویر: استقبال از شهاب حسینی و اصغر فرهادی در فرودگاه امام
تصاویر: استقبال از شهاب حسینی و اصغر فرهادی در فرودگاه امام
تصاویر: استقبال از شهاب حسینی و اصغر فرهادی در فرودگاه امام
تصاویر: استقبال از شهاب حسینی و اصغر فرهادی در فرودگاه امام
تصاویر: استقبال از شهاب حسینی و اصغر فرهادی در فرودگاه امام
تصاویر: استقبال از شهاب حسینی و اصغر فرهادی در فرودگاه امام
تصاویر: استقبال از شهاب حسینی و اصغر فرهادی در فرودگاه امام
تصاویر: استقبال از شهاب حسینی و اصغر فرهادی در فرودگاه امام
 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: