زنان لب بشقابی قبیله مرسی در آفریقا (تصاویر)

زنان لب بشقابی قبیله مرسی در آفریقا با ظاهر و فرهنگ عجیب و غریب که در کشور اتیوبی زندگی میکنند. زنان این قبیله در جهان به نام زنان لب بشقابی شناخته میشوند.

زنان لب بشقابی قبیله مرسی

پریسا حیدری – مجله مراحم؛ در کشورهای افریقایی قبیله های زیادی پیدا میشوند که رسم های بسیار عجیب و غریبی دارند آنقدر عجیب که حتی سلامت جسمانی شان به خطر می افتد.!

در کشور اتیوپی قبیله ای به نام مرسی وجود دارد که رسم عجیب و غریب  وخطرناکی دارند زنان قبیله مرسی در اتیوپی دارای لب‌های عجیبی هستند.

این زنان با سوراخ کردن لبهای خود بشقابی درون آت قرار میدهند تا جا باز کند و لبشان به اندازه یک بشقاب سوراخ شود!!

همچنین ببینید: آرایش زنان اتیوپی با درب بطری

زنا قبیله مرسی معتقدند که باید حفره ای درون لبهای خود داشته باشند تا زیبا شوند! این زنان معتقدند که با سوراخ کردن لب های خود زیبا و جذاب خواهند شد.

آنها به طور مادرزادی به این شکل درنیامده‌اند بلکه از کودکی سوراخی در لب‌های آنها ایجاد شده و بشقاب کوچک که از خاک رس یا عاج فیل درست شدن در آن قرار می‌گیرد و با گذشت زمان و بزرگتر شدن این دختران آن بشقاب هم بزرگتر می‌شود. آنها معتقدند که این اقدام دختران را زیبا میکند و بخت آنها باز میشود.

تصاویر زنان لب بشقابی قبیله مرسی

زنان لب بشقابی,قبیله مرسی در زنان قبیله مرسی,زنان لب بشقابی در اتیوپی

زنان لب بشقابی,زنان قبیله مرسی در اتیوپی

زنانی با لبهای بشقابی قبیله مرسی معتقدند با سوراخ کردن لب و قرار دادن بشقاب در آن زیبا و جذاب خواهند شد

زنان لب بشقابی,زنان قبیله مرسی در اتیوپی

زنان لب بشقابی,زنان قبیله مرسی در اتیوپی

زنان لب بشقابی,زنان قبیله مرسی در اتیوپی

زنانی با لبهای بشقابی قبیله مرسی معتقدند با سوراخ کردن لب و قرار دادن بشقاب در آن زیبا و جذاب خواهند شد

زنان لب بشقابی,زنان قبیله مرسی در اتیوپی

زنان لب بشقابی,زنان قبیله مرسی در اتیوپی

زنان لب بشقابی,زنان قبیله مرسی در اتیوپی

زنانی با لبهای بشقابی قبیله مرسی معتقدند با سوراخ کردن لب و قرار دادن بشقاب در آن زیبا و جذاب خواهند شد

زنان لب بشقابی,زنان قبیله مرسی در اتیوپی

زنانی با لبهای بشقابی قبیله مرسی معتقدند با سوراخ کردن لب و قرار دادن بشقاب در آن زیبا و جذاب خواهند شد

زنان لب بشقابی,زنان قبیله مرسی در اتیوپی

زنان لب بشقابی,زنان قبیله مرسی در اتیوپی

زنان لب بشقابی,زنان قبیله مرسی در اتیوپی

زنان لب بشقابی,زنان قبیله مرسی در اتیوپی

زنان لب بشقابی,زنان قبیله مرسی در اتیوپی

زنان لب بشقابی,زنان قبیله مرسی در اتیوپی

زنان لب بشقابی,زنان قبیله مرسی در اتیوپی
زنان لب بشقابی,قبیله مرسی قبیله مرسی,لب های عجیب

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: