تصاویر: حادثه در مسابقات دوچرخه سواری بانوان

در مسابقات دوچرخه سواری بانوان قهرمانی کشور در شیراز یکی از شرکت کنندگان با مصدومیت شدیدی مواجه شد.

 

تصاویر: حادثه در مسابقات دوچرخه سواری بانوانتصاویر: حادثه در مسابقات دوچرخه سواری بانوانhttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/4/28/4856485_512.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/4/28/4856498_421.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/4/28/4856474_526.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/4/28/4856473_805.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/4/28/4856472_679.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: