تصاویر کارگاه کت و شلوار در تهران متعلق به افغانی‌ها

تصاویر کارگاه کت و شلوار در تهران متعلق به افغانی‌ها را در گزارش تصویری زیر ببینید.

تصاویر کارگاه کت و شلوار در تهران

در کشورمان تقریبا ۷ میلیون مهجار افغانی وجود دارند که به
صورت قانونی یا غیر قانونی به ایران مهاجرت کرده اند و در شهرهای مختلف زندگی میکنند.

بیشترین شهرهای مهاجر افعانی را در شهر تهران ، کرج ، قم
و مشهد دارند که در کنار برادران دیدنی و فارسی زبان خود به خوب و خوشی زندگی ارامی را دارند.

افغانی ها در کشورمان به نسبت ایرانیها شغل های بسیار
سخت و طافت فرسایی دارند و برای انجام هر کاری نه نمیگویند و
دنبال لقمه ای نان حلال و شرافتمندانه هستند.

یکی از مهاجرین افغانی در جنوب شهر تهران یک کارگاه خیاطی
دوخت لباس و کت شلوار راه اندازی کرده و هموطنان خود را استخدام
نموده است و با توانسته با جذب ۲۰۰ نیروی فعال و جوان افغانی نانی
بر سر سفره ۲۰۰ خانواده ببرد که البته بهترین کار شایسته ای بوده که این مهاجر انجام داده است.

این کارآفرین افغانی با ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه  و جذب ۲۰۰ نیروی
کار روزانه ۳۰۰ دست کت و شلوار را تولید میکنند.

در ادامه تصاویری از کارگاه تولید کت و شلوار توسط افغانی ها در تهران را مشاهده میکنید.

کارگاه کت و شلوار توسط افغانی ها

کارگاه افغانی ها,دخترهای افغانی در ایران,افغانی,کارگران افغانی کارگاه افغانی ها,دخترهای افغانی در ایران,افغانی,کارگران افغانیعکس های دختران افغانی کارگاه افغانی ها,دخترهای افغانی در ایران,افغانی,کارگران افغانیتصاویر کارگاه کت و شلوار در تهران متعلق به افغانی‌ها کارگاه افغانی ها,دخترهای افغانی در ایران,افغانی,کارگران افغانیتصاویر کارگران افغانی در ایران کارگاه افغانی ها,دخترهای افغانی در ایران,افغانی,کارگران افغانی کارگاه افغانی ها,دخترهای افغانی در ایران,افغانی,کارگران افغانیزنان افغانی در ایران کارگاه افغانی ها,دخترهای افغانی در ایران,افغانی,کارگران افغانیتصاویر کارگاه کت و شلوار در تهران متعلق به افغانی‌ها کارگاه افغانی ها,دخترهای افغانی در ایران,افغانی,کارگران افغانیتصاویر کارگاه کت و شلوار در تهران متعلق به افغانی‌ها کارگاه افغانی ها,دخترهای افغانی در ایران,افغانی,کارگران افغانی

عکس های  مهاجران افغانی در ایران

تصاویر خبرگزاری فارس

source of the article

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: