مکانی مخصوص سیگار کشیدن در کره جنوبی +عکس

مکانی مخصوص سیگار کشیدن در کره جنوبی +عکس

در خیابان های سئول سیگارکشیدن و دخانیات (مثل پیپ) ممنوع است و اتاق هایی برای این منظور در نظر گرفته شده است.

مکانی مخصوص سیگار کشیدن در کره جنوبی +عکس

مکانی مخصوص سیگار کشیدن در کره جنوبی +عکس
مکانی مخصوص سیگار کشیدن در کره جنوبی +عکس
مکانی مخصوص سیگار کشیدن در کره جنوبی +عکس
مکانی مخصوص سیگار کشیدن در کره جنوبی +عکس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: