اوضاع تاسف‌بار جنگل ابر شاهرود + تصاویر

این مطلب را نوشین زنگنه یکی از کربران مجله مراحم برای ما ایمیل کرده است:

همین طور که مشاهده می فرمایید وضعیت این جنگل زیبا به طور تاسف باری در آمده است. زباله ها را می توان در هر گوشه و کنار این جنگل زیبا مشاهده کرد.

 

همچنین در روز بازدید، یک آتش سوزی وسیع در جنگل رخ داده بود که با بی توجهی ساکنان محلی و ارگان های مربوطه همراه بوده و تا شب ادامه داشته است.

 

خواهشمندم هم وطنان عزیز در مسافرت به این گونه نقاط زیبا در کشور به حفظ این مناطق توجه داشته باشند تا نسلهای بعدی از دیدن این مناظر محروم نگردند.

 

وضعیت اسفبار جنگل ابر شاهرود
وضعیت اسفبار جنگل ابر شاهرود
وضعیت اسفبار جنگل ابر شاهرود
وضعیت اسفبار جنگل ابر شاهرود
وضعیت اسفبار جنگل ابر شاهرود

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: