لحظه خارج کردن جنازه های معدنکاران (تصاویر)

لحظه خارج کردن جنازه های معدنکاران

صبح امروز پیکر ۱۳ جانباخته دیگر معدن آزاد شهر گلستان کشف و به پزشکی قانونی این استان جهت شناسایی انتقال داده شدند.

زارعی مدیرکل پزشکی قانونی استان گلستان در این ارتباط گفته بود:کار معاینه اجساد آغازشده است و در صورت نیاز نمونه برداری انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار رکنا جسد دو تن دیگر از معدنچیان به نام های ابراهیم گنجی وطن و مجید طالبی شناسایی شد تا مقدمات تحویل جسد به خانواده اش و مراسم تدفین انجام گیرد.

پیش از این هم اجساد ۲۲ معدنچی دیگر در معدن زمستان یورت آزادشهر به بیرون از تونل منتقل شده بود. انفجار چهارشنبه هفته گذشته درمعدن زمستان یورت آزادشهر سبب کشته شدن ۳۵ نفر شده بود. کار تجسس برای یافتن اجساد احتمالی دیگر ادامه دارد.

لحظه خارج کردن جنازه های معدنکاران

 لحظه خارج کردن جنازه های معدنکاران

تصاویر کشف ۱۳ جنازه از کارگران معدن یورت

لحظه خارج کردن جنازه های معدنکاران

عکس های کشف اجساد کارگران معدن آزادشهر

لحظه خارج کردن جنازه های معدنکاران

تصاویر خارج کردن اجساد کارگران معدن آزادشهر

لحظه خارج کردن جنازه های معدنکاران

پیدا شدن تعدادی از اجساد کارگران معدن یورت در آزادشهر

لحظه خارج کردن جنازه های معدنکاران

عکس های خارج کردن جنازه های معدنکاران جانباخته آزادشهر

لحظه خارج کردن جنازه های معدنکاران

تصاویر لحظه خارج کردن اجساد معدنکاران آزادشهر

لحظه خارج کردن جنازه های معدنکاران

عکس های خارج کردن اجساد کارگران معدن یورت در آزادشهر

لحظه خارج کردن جنازه های معدنکاران

عکس های کارگران معدن آزادشهر

لحظه خارج کردن جنازه های معدنکاران

عکس های خارج کردن اجساد کارگران معدن یورت در آزادشهر

لحظه خارج کردن جنازه های معدنکاران

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: