استخر توپ برای بزرگسالان +تصاویر

استخری پر از توپ برای بزرگسالان

هتل کری در Pudong چین دست به کاری بزرگ و جالب،برای ثبت رکورد جدیدی در گینس زد.این هتل استخری با ۲۵ متر طول و ۱۲.۶ متر عرض را پر از توپ های صورتی و سبز کرده و اینگونه رکرد بزرگترین استخر توپ را در گینس شکست. 

استخر توپ خانوادگی

استخر توپ بزرگسالان,استخر پر از توپ استخر توپ برای بزرگسالان,استخر پر از توپ استخر توپ برای بزرگسالان,استخر پر از توپ استخر توپ برای بزرگسالان,استخر پر از توپ استخر توپ برای بزرگسالان,استخر پر از توپاستخر توپ برای بزرگسالان +تصاویر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: