فقیرترین رئیس جمهور دنیا +تصاویر

“خوزه موخیکا” در سال ۲۰۱۰ به عنوان رئیس جمهور اوروگوئه انتخاب شد. وی به دلیل شیوه زندگیش، فقیرترین رئیس جمهور دنیا لقب گرفته است. موخیکا ۹۰ درصد حقوقش را که ماهانه ۱۲ هزار دلار است به جمعیتهای خیریه بخشیده است.

 

فقیرترین رئیس جمهور دنیا + تصاویرفقیرترین رئیس جمهور دنیا + تصاویرفقیرترین رئیس جمهور دنیا + تصاویرفقیرترین رئیس جمهور دنیا + تصاویرفقیرترین رئیس جمهور دنیا + تصاویرفقیرترین رئیس جمهور دنیا + تصاویرفقیرترین رئیس جمهور دنیا + تصاویرفقیرترین رئیس جمهور دنیا + تصاویرفقیرترین رئیس جمهور دنیا + تصاویرفقیرترین رئیس جمهور دنیا + تصاویرفقیرترین رئیس جمهور دنیا + تصاویرفقیرترین رئیس جمهور دنیا + تصاویرفقیرترین رئیس جمهور دنیا + تصاویرفقیرترین رئیس جمهور دنیا + تصاویر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: