ریختن پرتقال‌های نخاله در دریای خزر +تصاویر

وضعیت اسفناک سواحل دریای خزر

باغداران حاشیه رودخانه تجن شهرستان ساری پس از جمع آوری مرکبات از بین رفته خود آنها را در رودخانه می ریزند. این مرکبات از طریق رودخانه تجن وارد دریای خزر شده و موج آنها را به ساحل می آورد.

ریختن پرتقال‌های نخاله در دریای خزر

عکس های آلودگی ریختن سواحل خزر,ریختن آشغال در سواحل مازندران,ریختن پرتقال در رودخانه
عکس های آلودگی ریختن سواحل خزر,ریختن آشغال در سواحل مازندران,ریختن پرتقال در رودخانه
عکس های آلودگی ریختن سواحل خزر,ریختن آشغال در سواحل مازندران,ریختن پرتقال در رودخانه
عکس های آلودگی ریختن سواحل خزر,ریختن آشغال در سواحل مازندران,ریختن پرتقال در رودخانه
عکس های آلودگی ریختن سواحل خزر,ریختن آشغال در سواحل مازندران,ریختن پرتقال در رودخانه

تبدیل شدن دریا به زباله دان مرکبات سرما زده

عکس های آلودگی ریختن سواحل خزر,ریختن آشغال در سواحل مازندران,ریختن پرتقال در رودخانه
عکس های آلودگی ریختن سواحل خزر,ریختن آشغال در سواحل مازندران,ریختن پرتقال در رودخانه
عکس های آلودگی ریختن سواحل خزر,ریختن آشغال در سواحل مازندران,ریختن پرتقال در رودخانه
عکس های آلودگی ریختن سواحل خزر,ریختن آشغال در سواحل مازندران,ریختن پرتقال در رودخانه
عکس های آلودگی ریختن سواحل خزر,ریختن آشغال در سواحل مازندران,ریختن پرتقال در رودخانه
عکس های آلودگی ریختن سواحل خزر,ریختن آشغال در سواحل مازندران,ریختن پرتقال در رودخانه
عکس های آلودگی ریختن سواحل خزر,ریختن آشغال در سواحل مازندران,ریختن پرتقال در رودخانه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: