کارخانه تولید برق با زباله در تهران (تصاویر)

کارخانه تولید برق با زباله در تهران

بعد از ادعای محمدباقر قالیباف در اولین مناظره انتخاباتی مبنی بر تولید برق با زباله ها شهری حواشی بسیار زیادی به وجود امد و خبرنگاران و رسانه به شدت پیگیر این ادعای قالیباف شدند.

در پی برخی شبهات توسط برخی فعالان سیاسی خبرنگاران به بازدید کارخانه زباله سوز و تولید برق آرادکوه رفته و در جریان تولید برق این کارخانه قرار گرفتند. به گفته محمدرضا عظیمیان معاون دفع و پردازش سازمان مدیریت پسماند ، در این نیروگاه روزانه ۷۲ مگاوات و ماهانه دو هزار و ۱۶۰ مگاوات ظرفیت برای تولید برق وجود دارد.

منبع: خبرگزاری تسنیم
 

کارخانه تولید برق با زباله در تهران

 
کارخانه تولید برق با زباله در تهران
کارخانه تولید برق با استفاده از زباله ها
کارخانه تولید برق با زباله در تهران
کارخانه تولید برق با استفاده از زباله ها
کارخانه تولید برق با زباله در تهران
کارخانه تولید برق با استفاده از زباله ها
کارخانه تولید برق با زباله در تهران
کارخانه تولید برق با استفاده از زباله ها
کارخانه تولید برق با زباله در تهران
کارخانه تولید برق با استفاده از زباله ها
کارخانه تولید برق با زباله در تهران
کارخانه تولید برق با استفاده از زباله ها
کارخانه تولید برق با زباله در تهران
کارخانه تولید برق با استفاده از زباله ها در آرادکوه
کارخانه تولید برق با زباله در تهران
کارخانه تولید برق با استفاده از زباله ها در آرادکوه
کارخانه تولید برق با زباله در تهران
کارخانه تولید برق با استفاده از زباله ها در آرادکوه
کارخانه تولید برق با زباله در تهران
کارخانه تولید برق با استفاده از زباله ها در آرادکوه
کارخانه تولید برق با زباله در تهران
کارخانه تولید برق با استفاده از زباله ها در آرادکوه
کارخانه تولید برق با زباله در تهران
کارخانه تولید برق با استفاده از زباله ها در آرادکوه
کارخانه تولید برق با زباله در تهران
کارخانه تولید برق با استفاده از زباله ها در آرادکوه
کارخانه تولید برق با زباله در تهران
کارخانه تولید برق با استفاده از زباله ها در آرادکوه
کارخانه تولید برق با زباله در تهران
کارخانه تولید برق با استفاده از زباله ها در آرادکوه
کارخانه تولید برق با زباله در تهران
کارخانه تولید برق با استفاده از زباله ها در آرادکوه
کارخانه تولید برق با زباله در تهران
کارخانه تولید برق با استفاده از زباله ها در آرادکوه
کارخانه تولید برق با زباله در تهران

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: