اصفهانی‌ها نماز خواندند تا باران ببارد (تصاویر)

به دعوت امام جمعه ورزنه مردم این شهر برای طلب نزول باران در امامزاده میر زین العابدین ورزنه نماز باران اقامه کردند.
مجله مراحم: نماز باران در ورزنه در شرق اصفهان با تمام شرایط و اعمال مستحبی آن برگزار شد و مردم پس از یک روز روزه داری با پای پیاده به امامزاده شهر ورزنه رفتند و نماز باران را اقامه کردند.
با فصلی شدن رودخانه زاینده رود بیشترین آسیب به مردمی وارد شده است که در شرق این استان و در انتهایی ترین مسیر رودخانه زاینده رود قبل از تالاب گاوخونی قرار دارند. وضعیت اقتصادی مردم این شهرها و روستاها که عمدتا از کشاورزی و دامداری زندگانی می گذراندند به شدت در معرض خطر و تهدید قرار دارد.
1421580272166_hamidreza dastjerdi -08

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: