واکنش روزنامه ها به اعتراض معدنچی به روحانی

واکنش روزنامه ها به اعتراض معدنچی به روحانی

روز گذشته حسن روحانی به محل حادثه معدن یورت رفت و با کارگران داغدیده این معدن دیدار کرد که حواشی بسیاری به همراه داشت.

یک معدنچی داغدار میکروفن را در اختیار گرفت و درد و دل های سالهای خود را همراه با ضجه های دردناک به رئیس جمهور توضیح داد که بازتاب گسترده ای در بین رسانه ها و شبکه های مجازی داشت.

واکنش روزنامه ها به اعتراض معدنچی

روزنامه آفتاب: روز گذشته کارگران داغدیده معدن یورت در آرامش و امنیت با رئیس جمهور درد و دل کرده و نسبت به وضع معیشتی خود اعتراض کردند

اعتراض امن به آقای رئیس جمهور

واکنش روزنامه ها به اعتراض معدنچی

روزنامه وطن امروز: پس از اعتراض خود جوش کارگران در مراسم روز کارگر
کاروان حسن روحانی با مشت ها و اعتراضات صریح کارگران خشمگین معدن زمستان یورت گلستان مواجه شد

تاحالا کجا بودی؟

واکنش روزنامه ها به اعتراض معدنچی

نبرد ۴ صدرصدی ها علیه خدمت جهادی
انفجار دوم: این بار در حضور روحانی
آقای رئیس جمهور تا حالا کجا بودی؟

واکنش روزنامه ها به اعتراض معدنچی

روزنامه ابتکار:
روحانی : من رئیس جمهور زمان درد مردم هستم

واکنش روزنامه ها به اعتراض معدنچی

روزنامه شهروند: حسن روحانی: من رئیس جمهورک ، باید فریادها را بشنوم

واکنش روزنامه ها به اعتراض معدنچی

روزنامه ایران: فریاد اعتراض داغداران ، گوش شنوای رئیس جمهور

واکنش روزنامه ها به اعتراض معدنچی

روزنامه همدل: گوش به اعتراض کارگران

واکنش روزنامه ها به اعتراض معدنچی

رئیس جمهورِ دردهای مردم،
روحانی در ارومیه: آنهاباید پاسخگو باشند که معدن در اختیارشان بود

واکنش روزنامه ها به اعتراض معدنچی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: