له شدن سرنشینان پراید زیر کامیون حمل سنگ (تصاویر)

له شدن سرنشینان پراید زیر کامیون حمل سنگ باعث مرگ آنها شد. در تصادف یک دستگاه پراید با کامیون حمل سنگ ، پراید و سرنشینانش زیر بار کامیون پرس شدن و متاسفانه جان باختند.

له شدن سرنشینان پراید زیر کامیون حمل سنگ

له شدن سرنشینان پراید زیر کامیون حمل سنگ

 پرس شدن پراید زیر کامیون حمل سنگ

له شدن سرنشینان پراید زیر کامیون حمل سنگ

 پرس شدن پراید زیر کامیون حمل سنگ

له شدن سرنشینان پراید زیر کامیون حمل سنگ

له شدن سرنشینان پراید زیر کامیون حمل سنگ

در پی گزارش وقوع یک تصادف شدید صبح امروز درجاده روستای سادات به آبادان بلافاصله ماموران پلیس راه و پاسگاه ابوشانگ بلافاصله به محل اعزام و مشاهده کردند که یک کامیون با بار سنگ کوه  به دلیل نامعلومی روی یک پراید با پنج سرنشین از روستای ابوشانک به آبادان را داشته واژگون شد که در این پراید زیر کامیون پرازسنگ پرس شد.

چهار سرنشین پراید نیز تیکه تیکه شدند به طوری که قابل شناسایی نیستند، تنها یکی از سرنشینان پراید زنده ماند وبه بیمارستان شهید بهشتی منتقل شد که هم اکنون بیمار در آی سیو بیمارستان بستری و حال عمومی خوبی ندارد. پلیس هنوز مقصر این تصادف مرگبار را مشخص نکرده است.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: