چشمانت را حفاظت کن (داستانک)

مردی به سراغ پیر محله آمد و گفت: وقتی همسرم را انتخاب کردم..درنظرم طوری بود..که گویا خداوند مانندش را در دنیا نیافریده.وقتی نامزدشدیم..بسیاری رادیدم که مثل او بودند.

وقتی ازدواج کردیم، خیلی ها را ازاو زیباتر یافتم.

چندسالی را که راباهم زندگی کردیم، دریافتم که همه زنها ازهمسرم بهتراند.

پیر گفت: آیا دوست داری بدانی از همه اینها تلخ تر و ناگوار تر چیست؟

گفت:آری

پیر گفت: اگر با تمام زنهای دنیا ازدواج کنی، احساس خواهی کردکه همه موجودات ازآنها زیبا ترند…

لبخندی زد و گفت: چرا این حرف را زدی؟

پیر  گفت: چون مشکل درهمسرتو نیست،مشکل اینجا است که وقتی انسان قلبی طمع کار و چشمانی هیز داشته باشد و ازشرم خداوند خالی باشد،محال است که چشمانش رابجزخاک گورچیزی دیگرپرکند..
همچنانکه پیامبرخدا صلی الله علیه وسلم فرمودند: چشمان بنی آدم راهیچ چیزی بجز خاک گور پرنمی کند،و خداوند توبه ،توبه کننده رامی پذیرد”

ای مرد! مشکل تواین است که تو چشمهایت را ازآنچه خدا حرام کرده حفاظت نمی کنی،

آیا دوست داری دوباره همسرت زیبا ترین زن دنیا باشد؟

مرد گفت: بله
پیر گفت: چشمانت راحفاظت کن…

امام علی (ع) فرمود:

هرکه چشمش را رها کند ، آرامش خودش را بر باد داده است. هر کی پی در پی ( به حرام) نگاه کند ، پشیمانیش پیوسته و دنباله دار خواهد بود.

/جامع الاخبار،ص۹۳.

مجله مراحم

 

107508_SchDLrHN

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: