اعتراض علیه روحانی در نمازجمعه تهران!+عکس

روز گذشته عده ای از نماز گزاران در نماز جمعه تهران به نحوه نصب مسئولین در دولت تدبیر و امید اعتراض کردند.

بنابراین گزارش بعد از پایان نماز جمعه تهران؛ نمازگزارن با در دست گرفتن پلاکاردهایی اعتراض خود را نبست به به کار گیری برخی اشخاص فعالی در فتنه ۸۸ در دولت اعترض کردند.

 

پلاکاردهایی چون دولت راستگویان، صداقت صداقت؛ آقای روحانی اصرار شما در به کار گیری فتنه گران خیانت است؛ تاریخ اسلام پر است از خیانت بزرگانش  و …. در دست نماز گزاران می درخشید.

این اعتراض که تا ساعتی بعد از نماز جمعه ادامه داشت در پایان با ذکر صلوات به پایان رسید.

 

به گزارش خبرنگار سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران؛ روز گذشته عده ای از نماز گزاران در نماز جمعه تهران به نحوه نصب مسئولین در دولت تدبیر و امید اعتراض کردند.

 

بنابراین گزارش بعد از پایان نماز جمعه تهران؛ نمازگزارن با در دست گرفتن پلاکاردهایی اعتراض خود را نبست به به کار گیری برخی اشخاص فعالی در فتنه ۸۸ در دولت اعترض کردند.

پلاکاردهایی چون دولت راستگویان، صداقت صداقت؛ آقای روحانی اصرار شما در به کار گیری فتنه گران خیانت است؛ تاریخ اسلام پر است از خیانت بزرگانش  و …. در دست نماز گزاران می درخشید.

 

این اعتراض که تا ساعتی بعد از نماز جمعه ادامه داشت در پایان با ذکر صلوات به پایان رسید.

 

 

 

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: