اعتراض هموطنان آذری زبان به برنامه فیتیله (تصاویر)

برای مشاهده فیلم اهانت برنامه فیتیله به آذری زبان ها اینجا کلیک کنید

 

عکس اعتراض مردم تبریز به برنامه فیتیله

 

عکس اعتراض مردم تبریز به برنامه فیتیله  عکس اعتراض مردم تبریز به برنامه فیتیله

 

عکس اعتراض مردم تبریز به برنامه فیتیله

 

عکس اعتراض مردم تبریز به برنامه فیتیله

 

عکس اعتراض مردم تبریز به برنامه فیتیله

 

عکس اعتراض مردم تبریز به برنامه فیتیله

  عکس اعتراض مردم تبریز به برنامه فیتیله 

 

عکس های اعتراض مردم تبریز به توهین برنامه فیتیله

عکس های اعتراض مردم تبریز به توهین برنامه فیتیله

عکس اعتراض مردم تبریز به توهین رسانه ملی

عکس اعتراض مردم تبریز به توهین رسانه ملی

فیلم اعتراض مردم تبریز به توهین فیتیله

فیلم اعتراض مردم به توهین فیتیله

تصاویر اعتراض مردم آذربایجان شرقی به توهین فیتیله

تصاویر اعتراض مردم آذربایجان شرقی به توهین برنامه فیتیله به ترک ها

ازدحام مردم تبریز در اعتراض به توهین رسانه ملی

ازدحام مردم تبریز در اعتراض به توهین رسانه ملی

تظاهرات مردم تبریز در اعتراض به توهین برنامه فیتیله به ترک ها

تظاهرات مردم تبریز در اعتراض به توهین برنامه فیتیله به ترک ها

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: