اعتراض مقابل کنسولگری پاکستان در مشهد (تصاویر)

جمعی از مردم به دنبال انتشار خبر شهادت جمشید دانایی فر یکی از مرزبانان ایرانی در مقابل کنسولگری پاکستان دتجمع اعتراض آمیز مقابل کنسولگری پاکستان در مشهدر مشهد تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند.

 

 ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: