تظاهرات و شورش در کره جنوبی علیه دولت +تصاویر

تظاهرات و شورش در کره جنوبی علیه دولت +تصاویر

هزاران تن از مردم کره جنوبی با آمدن به خیابان‌ها خواهان برکناری رئیس جمهور این کشور بر سر اخباری مبنی بر نفوذ بیش از حد دوست وی در امور مهم دولتی شدند.

 مردم کُره خواستار استعفای رئیس جمهوری شدند

مجله مراحم؛  این اعتراضات پس از آن صورت می‌گیرد که پارک گئون های، رئیس جمهور کره جنوبی دستور برکناری ۱۰ تن از معاونان ارشد خود را بر سر این رسوایی که به طور قطع بر شانس وی در انتخابات آتی ریاست جمهوری تاثیر خواهد گذاشت، صادر کرد.

این معترضان با در دست داشتن شمع و پلاکاردهایی با نوشته‌هایی چون “رئیس جمهور واقعی کیست؟” یا “پارک کناره گیری کن” به خیابان‌ها آمدند.

براساس برآورد اداره پلیس حدود ۹۰۰۰ تن در این بزرگترین تظاهرات ضد دولتی در کره جنوبی حضور یافته‌اند.

 

تظاهرات و شورش در کره جنوبی علیه دولت +تصاویر

 
تظاهرات و شورش در کره جنوبی علیه دولت +تصاویر
تظاهرات و شورش در کره جنوبی علیه دولت +تصاویر
تظاهرات و شورش در کره جنوبی علیه دولت +تصاویر
تظاهرات و شورش در کره جنوبی علیه دولت +تصاویر
تظاهرات و شورش در کره جنوبی علیه دولت +تصاویر
تظاهرات و شورش در کره جنوبی علیه دولت +تصاویر
تظاهرات و شورش در کره جنوبی علیه دولت +تصاویر
تظاهرات و شورش در کره جنوبی علیه دولت +تصاویر
تظاهرات و شورش در کره جنوبی علیه دولت +تصاویر
تظاهرات و شورش در کره جنوبی علیه دولت +تصاویر
تظاهرات و شورش در کره جنوبی علیه دولت +تصاویر
تظاهرات و شورش در کره جنوبی علیه دولت +تصاویر
تظاهرات و شورش در کره جنوبی علیه دولت +تصاویر
تظاهرات و شورش در کره جنوبی علیه دولت +تصاویر
 
تظاهرات و شورش در کره جنوبی علیه دولت +تصاویر
تظاهرات و شورش در کره جنوبی علیه دولت +تصاویر
تظاهرات و شورش در کره جنوبی علیه دولت +تصاویر
تظاهرات و شورش در کره جنوبی علیه دولت +تصاویر
تظاهرات و شورش در کره جنوبی علیه دولت +تصاویر
تظاهرات و شورش در کره جنوبی علیه دولت +تصاویر
 

GettyImages

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: