تظاهرات مردم مسکو علیه پوتین (تصاویر)

تظاهرات مردم مسکو علیه پوتین به درگیری با نیروهای ضد شورش روسیه همراه شد تعدادی از مردم روسیه خواستار استعفای ولادیمیر پوتین شده اند.

عده ای از مردم معتقدند که پوتین باعث نا امنی در خاورمیانه و همچین تورم اقتصاد در روسیه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ صدها نفر شهروند روس در مرکز مسکو در تظاهراتی مسالمت آمیز خواستار استعفای ولادیمیر پوتین شدند.

تظاهرات مردم مسکو علیه پوتین

تظاهرات مردم مسکو علیه پوتین
اعتراض مردم مسکو به ولادیمیر پوتین و تظاهرات برای استعفای ولادیمیر پوتین
تظاهرات مردم مسکو علیه پوتین
 اعتراض مردم مسکو به ولادیمیر پوتین و تظاهرات برای استعفای ولادیمیر پوتین 
تظاهرات مردم مسکو علیه پوتین‎
 اعتراض مردم مسکو به ولادیمیر پوتین و تظاهرات برای استعفای ولادیمیر پوتین 
تظاهرات مردم مسکو علیه پوتین‎
اعتراض مردم مسکو به ولادیمیر پوتین و تظاهرات برای استعفای ولادیمیر پوتین  
تظاهرات مردم مسکو علیه پوتین‎
اعتراض مردم مسکو به ولادیمیر پوتین و تظاهرات برای استعفای ولادیمیر پوتین  
تظاهرات مردم مسکو علیه پوتین‎
اعتراض مردم مسکو به ولادیمیر پوتین و تظاهرات برای استعفای ولادیمیر پوتین  
تظاهرات مردم مسکو علیه پوتین‎
اعتراض مردم مسکو به ولادیمیر پوتین و تظاهرات برای استعفای ولادیمیر پوتین  
تظاهرات مردم مسکو علیه پوتین‎
 اعتراض مردم مسکو به ولادیمیر پوتین و تظاهرات برای استعفای ولادیمیر پوتین 
تظاهرات مردم مسکو علیه پوتین‎
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: