رفاقت یک بچه با اژدها +تصاویر

مجله مراحم: در كامبوج پسر بچه اي همراه با حيوان خانگيش كه يك مار  پایتونبسيار بزرگ است زندگي مي كند.زماني كه اين پسر تنها ۳ سال داشت پدرش اين مار را در خانه پيدا كرد.آنها اين مار را به جنگل بردند و آزاد كردند ولي مار پایتون باز به خانه آنها بازگشت،از آن به بعد اين مار حيوان خانگي اين پسر بچه شد.

 

http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201111/tpn4472/large/22feEF3r9Z.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201111/tpn4472/large/eA2bewD7r5.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201111/tpn4472/large/lGnVtYuyYD.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201111/tpn4472/large/OuzDyXro6S.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201111/tpn4472/large/hVpPDUnHJc.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201111/tpn4472/large/nN5MNwkaXF.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201111/tpn4472/large/I8axXFMbfx.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: