با دست های خالی به شکار مار پیتون میروند (تصاویر)

مجله مراحم: بومیان افریقا در ابتدا بازوی فردی را در پوششی از پوست گوزن می‌پیچند و وی سینه خیز در سوراخ مار پیتون می خزد. وی در ادامه با آتش زدن چند علف خشک و کوچک به مار پیتونی که روی تخم‌هایش خوابیده نزدیک‌ می‌شود؛ گرما و نور آتش کمی مار را گیج می کند، پس از آن مار حمله ور شده و دست شکارچی را می بلعد؛

شکارچی اجازه می‌دهد مار بازوی محافظت شده‌اش را تا آنجا که می‌خواهد ببلعد و با دست دیگر گلوی او را فشار می‌دهد. او مانند ماهی در تور افتاده و دمش را به هر طرف تکان می‌دهد، پس از آن شکارچی توسط چند تن دیگر از سوراخ بیرون کشیده می شود. این مار غذای چند روز مردم این قبیله را تامین می کند.

 
با دست های خالی به شکار مار پیتون میروند (تصاویر)
 
 
مار پیتون
 
 
مار پیتون
 
 
مار پیتون
مار پیتون
 
مار پیتون
 
 
مار پیتون
 
 
مار پیتون
 
 
مار پیتون
 
 
مار پیتون
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: