مسابقه زیباترین مهمانداران زن در روسيه +عکس

مسابقه ملکه زیبایی مهمانداران زن در روسيه

زیباترین مهمانداران زن هواپیماها مراسمی بود که در روسیه برگزار شد. در این مراسم زیباترین زن مهماندار هواپیما معرفی شد.

خطوط هواپیمایی روسیه مسابقه ملکه زیبایی مهمانداران زن را برگزار کرد. دور نهایی این مسابقه با حضور ۲۸ مهماندار زن زیبا از بین ۱۵۰۰ شرکت کننده برگزار شد و “گورینا”ی ۲۶ ساله برنده این مسابقه شد.

مسابقه زیباترین مهمانداران زن در روسيه +عکس

زیباترین مهمانداران زن در روسيه

زیباترین مهمانداران زن در روسيه

زیباترین مهمانداران زن در روسيه

زیباترین مهمانداران زن در روسيه

مسابقه ملکه زیبایی مهمانداران زن در روسيه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: