مسابقه زیباترین مهمانداران زن در روسیه +عکس

مسابقه ملکه زیبایی مهمانداران زن در روسیه

زیباترین مهمانداران زن هواپیماها مراسمی بود که در روسیه برگزار شد. در این مراسم زیباترین زن مهماندار هواپیما معرفی شد.

خطوط هواپیمایی روسیه مسابقه ملکه زیبایی مهمانداران زن را برگزار کرد. دور نهایی این مسابقه با حضور ۲۸ مهماندار زن زیبا از بین ۱۵۰۰ شرکت کننده برگزار شد و “گورینا”ی ۲۶ ساله برنده این مسابقه شد.

مسابقه زیباترین مهمانداران زن در روسیه +عکس

زیباترین مهمانداران زن در روسیه

زیباترین مهمانداران زن در روسیه

زیباترین مهمانداران زن در روسیه

زیباترین مهمانداران زن در روسیه

مسابقه ملکه زیبایی مهمانداران زن در روسیه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: