رحیم‌پور ازغدی پیش از خطبه‌های نماز جمعه چه گفت؟

مجله مراحم: مهم ترین محورهای سخنان رحیم‌پور ازغدی، پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران: 

 

مجله مراحم

 

– جشن پیروزی و جام زهری در کار نیست

 

– نباید کسی متهم به خیانت شود و یا بگویند عده ای میخواهند جنگ راه بیاندازند

 

– انعطاف در تاکتیک یک مساله ای است که با آرمان طلبی منافاتی ندارد

 

– آنهایی که میگویند آرمان ستیز و واقع گرا باشید خط خیانت را دنبال می کنند

 

– نباید عده ای که سوالهای بسیار کلیدی و علمی مطرح کردند دلواپس و همراه با اسرائیل خوانده شوند

 

– چگونه ممکن است ۳-۲، برد برد باشد؟

 

– رئیس جمهور در مقابل خدا، خلق و قانون اساسی مسئول است در برابر وعده ای که داد که هم چرخ هسته ای و هم اقتصاد بچرخد

 

 

– در هیچ جای برجام کسی به ایران تعهد نداده است که همه تحریم ها را بردارند و االبته اینکه بگویند کشور را فروختند هم افراطی است

 

– دروغ محض است که به رهبری چسبانده اند که ایشان گفته باید همه برجام را قبول کنیم

 

– همه قبول دارند برخی از خطوط قرمز در برجام رعایت نشده و قطعنامه سازمان ملل یک طرفه تصویب شده است

 

– بخش هایی کاملا مشکوک وخطرناک در توافق هسته ای وجود دارد 

 

– قطعا ایران بخش هایی از این توافق را نخواهد پذیرفت

 

– آمانو که معلوم است آلت دسته آنهاست

 

– نکند با یک امضا خودمان تحریم ها را قانونی کنیم

 

– دزد و پلیس و قاضی امروز یکی است

 

– کسانی که از صلح امام حسن(ع) حرف میزنند بی سوادند؛امام حسن (ع) فرمود بخدا اگر با من همراهی میکردند با آنها قتال میکردم تا نابود شوند

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: