ﺍﺯ رجبعلی خیاط ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ چرا ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺧﺴﺘﻪ ﻧمی‌شوی؟

ﺍﺯ رجبعلی خیاط ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ چرا ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺧﺴﺘﻪ ﻧمی‌شوی؟ پندهای رجبعلی خیاط را در ادامه بخوانید.

رجبعلی خیاط,داستان آموزنده

رجبعلی خیاط یکی از عارفان بزرگ در شهر ری بود که بسیار آدم با ایمان و باتقوایی بود و در این شهر بزرگترین معتمد به شمار میرفت و هرکسی که مشکلی داشت به نزد او می امد و مشکلش را حل میکرد.

وی چشم برزخی داشت و باطن مردم را میدید و هرکسی به نزدش می امد و اگر دروغ میگفت میفهمید و میتوانست بسیاری از اتفاقاتی که در آینده می افتد را پیش بینی کند.

او به مردم پندها و راهکارهایی میداد که مشکلاتشان به سرعت رفع میشد و شهرتش به همه جای ایران رسیده بود و از شهرهای دور برای دیدن وی می امدند.

پندهای رجبعلی خیاط

گویند یکی از مریدانش ﺍﺯ رجبعلی خیاط ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ چرا ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺧﺴﺘﻪ ﻧمی‌شوی؟ چگونه توانستی سالها با پاکی زندگی کنی و اینقدر زندگی آرامی داشته باشی؟ چرا هیچوقت از اینکه در دکان شما مشتری بیاید یا نیاید نگران نیستی؟

رجبعلی خیاط پاسخ داد زندگی ام را بر ۵ پایه بنا کرده امک

۱. ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﺭﺯﻕ ﻣﺮﺍ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﻤﯽﺧﻮﺭﺩ، ﭘﺲ ﺁﺭﺍﻡ ﺷﺪﻡ!
۲. ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﺮﺍ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ، ﭘﺲ ﺣﯿﺎ ﮐﺮﺩﻡ!
۳. ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﺮﺍ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﯽﺩﻫﺪ، ﭘﺲ ﺗﻼﺵ ﮐﺮﺩﻡ!
۴. ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﮐﺎﺭﻡ ﻣﺮﮒ ﺍﺳﺖ، ﭘﺲ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪﻡ!
۵. ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﻭ ﺑﺪﯼ ﮔﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻣﻦ ﺑﺎﺯﻣﯽﮔﺮﺩﺩ، ﭘﺲ ﺑﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﻓﺰﻭﺩﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺪﯼ ﮐﻢ ﮐﺮﺩﻡ!
ﻭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺍﯾﻦ ۵ ﺍﺻﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭﯼ ﻣﯽﮐﻨﻢ. /مجله مراحم

رجبعلی نکوگویان متولد شهر ری مشهور به شیخ رجبعلی خیاط از عارفان مشهور است.

پدرش، مشهدی باقر، پیشه‌ور بود. رجب علی نکوگویان در روز دهم شهریور ۱۳۴۰ هجری شمسی و در سن ۷۸ سالگی درگذشت.

او را از عارفان و اهل باطن دانسته‌اند و گفته شده که توانایی شناسایی باطن افراد (در اصطلاح شیعی: چشم برزخی) را داشته است. قبر او در ابن‌بابویه تهران است.

رجبعلی خیاط

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: