رد پای واقعی دایناسور ها در استرالیا +تصاویر

رد پای دایناسور در استرالیا

در شش کیلومتری شهر برومه در استرالیا یک منطقه علمی خارق العاده قرار دارد.جایی که کمتر مانندش پیدا میشود. در این منطقه که از سنگ های سرخ رنگ پوشیده شده که روی آنها فسیل رد پای دایناسور ها بجا مانده است. این رد پا های دایناسوری مربوط به دایناسور هایی است که ۱۳۰ میلیون سال قبل در این منطقه زندگی میکردند .

رد پای واقعی دایناسور ها در استرالیا

این سنگ ها در زیر آب مدفون هستندو تنها در زمان جزر با کنار رفتن آب میتوان آنها را مشاهده کرد. این رد پاها در منطقه ای ۸۰ کیلومتری در کنار ساحل گسترده اند. پهنای بعضی از این رد پا ها به بیش از ۱.۷ متر می رسد.

جای پای دایناسور

رد پای دایناسور ها در استرالیا,فسیل دایناسور,رد پای دایناسور
رد پای دایناسور ها در استرالیا,فسیل دایناسور,رد پای دایناسور

رد پای واقعی دایناسور ها در استرالیا

رد پای دایناسور ها در استرالیا,فسیل دایناسور,رد پای دایناسور
رد پای دایناسور ها در استرالیا,فسیل دایناسور,رد پای دایناسور

رد پای واقعی دایناسور ها در استرالیا

رد پای دایناسور ها در استرالیا,فسیل دایناسور,رد پای دایناسور
رد پای دایناسور ها در استرالیا,فسیل دایناسور,رد پای دایناسور

رد پای واقعی دایناسور ها در استرالیا

رد پای دایناسور ها در استرالیا,فسیل دایناسور,رد پای دایناسور
رد پای دایناسور ها در استرالیا,فسیل دایناسور,رد پای دایناسور

رد پای واقعی دایناسور ها در استرالیا

رد پای دایناسور ها در استرالیا,فسیل دایناسور,رد پای دایناسور
رد پای دایناسور ها در استرالیا,فسیل دایناسور,رد پای دایناسور

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: