بارش های اخیر زاینده رود را زنده کرد +تصاویر

مقامات آب و منطقه ای اصفهان اعلام کردند تا پیش از این میزان آب ذخیره شده در پشت سد ۲۶۰ میلیون متر مكعب بود و بارندگی های اخیر این میزان را به ۲۸۵ میلیون متر مكعب رساند. این میزان آب ورودی به سد، تا حدی نگرانی ها را برای تامین آب كشاورزان شرق اصفهان را كاهش داده است.
 
مجله مراحم:آب رودخانه زاینده رود برای كشت كشاورزان شهرستان اصفهان هفدهم این ماه افزایش یافت و به محل سد آبشار در شرق اصفهان رسید تا با توزیع آن بین كشاورزان شرق اصفهان، كشت بهاره در این منطقه آغاز شود.
 
سطح زیر كشت غله پاییزه در شرق شهرستان اصفهان حدود ۲۸ هزار هكتار است كه این رقم كمتر از یك سوم از وسعت اراضی در دوران رونق كشت است. آب رودخانه زاینده رود برای كشت پاییزه كشاورزان شرق اصفهان پارسال در دو مرحله در روزهای ۱۵ آبان و اول اسفند رهاسازی شد. 
 
 
مجله مراحم
 
 
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: