بارش های اخیر زاینده رود را زنده کرد +تصاویر

مقامات آب و منطقه ای اصفهان اعلام کردند تا پیش از این میزان آب ذخیره شده در پشت سد ۲۶۰ میلیون متر مکعب بود و بارندگی های اخیر این میزان را به ۲۸۵ میلیون متر مکعب رساند. این میزان آب ورودی به سد، تا حدی نگرانی ها را برای تامین آب کشاورزان شرق اصفهان را کاهش داده است.
 
مجله مراحم:آب رودخانه زاینده رود برای کشت کشاورزان شهرستان اصفهان هفدهم این ماه افزایش یافت و به محل سد آبشار در شرق اصفهان رسید تا با توزیع آن بین کشاورزان شرق اصفهان، کشت بهاره در این منطقه آغاز شود.
 
سطح زیر کشت غله پاییزه در شرق شهرستان اصفهان حدود ۲۸ هزار هکتار است که این رقم کمتر از یک سوم از وسعت اراضی در دوران رونق کشت است. آب رودخانه زاینده رود برای کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان پارسال در دو مرحله در روزهای ۱۵ آبان و اول اسفند رهاسازی شد. 
 
 
مجله مراحم
 
 
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: