بازسازی واقعه غدیر خم (تصاویر)

مجله مراحم: بازسازی نمادین واقعه غدیر خم با حضور گسترده عاشقان اهل بیت (ع) در اراک برگزار شد.
 
 
http://media.mehrnews.com/d/2015/10/02/4/1854098.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/02/4/1854095.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/02/4/1854097.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/02/4/1854096.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/02/4/1854097.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/02/4/1854102.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/02/4/1854104.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/02/4/1854107.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/02/4/1854106.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: